សហការជាមួយពួកយើង

អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានសហការជាមួយដៃគូអង្គការជាច្រើនពីសាជីវកម្មសកល រហូតដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច រួមទំាងសាកលវិទ្យាល័យ សាលារៀន និងអង្គការសហគមន៍ផងដែរ។

បណ្តាញដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើង

សមាជិកសម្ព័នអង្គការមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ប្រចាំតំបង់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក

សហព័ន្ធមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ

បណ្តាញអង្គការមនុស្សចាស់សកល

Our Network Partners

គណៈកម្មធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (គសក)

អង្គការបណ្ដាញស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ( អ.ប.ប.អ.ធ.ក.ជ )

បណ្តាញមនុស្សវ័យចាស់កម្ពុជា (CAN)

វេទិកាមនុស្សធម៌កម្ពុជា

វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា

ដៃគូរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងកសិកម្ម រក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួង សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

ដៃគូអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង

មូលនិធិប្រជាជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA)

Picture10

អង្គការធម្មយាត្រាមង្គលបុរី (DYMB)

អង្គការលំនៅឋានកម្ពុជា (HFHC)

សមាគមយុវជនគ្រឹស្ទានស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា (YMCA)

អង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ (VSG)

ដៃគូសហគមន៍របស់យើង

សមាគមសហព័ន្ធទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់ឯកភ្នំ

Picture16

សមាគមសហព័ន្ធទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់ព្រះនេត្រព្រះ

Picture13

សមាគមសហព័ន្ធទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់់បុស្បូវ

Picture17

សមាគមទ្រទ្រង់មនុស្សចាស់ស្រុកពួក

Picture14

សមាគមសហព័ន្ធមនុស្សចាស់មោងឬស្សី

Picture18

សមាគសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ក្តីសង្ឃឹមមនុស្សចាស់ស្រុកបវេល

Picture15

សមាគមសហព័ន្ធដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សចាស់ស្រុកបាណន់

Picture19

សមាគមសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីគាំទ្រមនុស្សចាស់ស្រុកសំពៅលូន

ដៃគូស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិរបស់យើង

Planète Urgence Volontariat and Developpement

Australian Volunteers International (AVI)

Project Sothea

MACQUARIE University

Accounting for International Development

ដៃគូសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើង

DWIU

សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ ឌូវី

Picture32

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច

យើងចង់ធ្វើជាដៃគូជាមួយអង្គការដែលអាចជួយយើងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកនិរន្តរភាព និងចែករំលែកចក្ខុវិស័យនៃការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់។ យើងយល់ថាភាពជាដៃគូប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដកើតឡើងតែនៅពេលភាពជាដៃគូផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលអង្គភាពរបស់អ្នកអាចធ្វើការជាមួយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ទោះបីជាការរៃអង្គាស ការចែករំលែកជំនាញ ឫការផ្តល់កន្លែងធ្វើការ សូមទាក់ទង៖ ed@helpagecambodia.org